Караул

B съня съобщава за пречки и трудности в онези твои начинания или намерения, които разчитат на случаен шанс или не са съвсем почтени. Aко ти караулиш, ще се безпокоиш за дома и близките си.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Вахта, Дежурен, дежурство, Наряд, Патрул, Часови, часовой