Възнаграждение

Че получаваш, ако сънуваш, ще чуеш укори или несправедливи думи. ако насън те лишат от полагаемото ти се възнаграждение, чака те печалба или пък някой ще се застъпи за тебе.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Аванс, Награда, Отличие, отличник