Въздържане

Че си, ако сънуваш, ще се отдадеш на развлечения, разгул и прахосничество.