Вряла

Вода или друга течност ако видиш насън, е сигнал за предстояща опасност и многобройни неприятности.