Вживяване

... ли се насън, значи имаш чисти помисли и намерения. Ако друг се вживява, ще имаш добър, но глуповат приятел.