Високомерен

Ако се сънуваш, ще бъдеш изправен пред сложна дилема. друг ако е високомерен в съня ти, изчакай, преди да вземеш окончателно решение или да дадеш решаващ отговор.