Вибрации

Ако усещаш в съня си, ще преживееш период на несигурност и промени, но без опасност за тебе или семейството ти.