Вести

Ако насън пращаш или получаваш вести, очаквай съответно непредвидени разходи или неочаквани приходи. аАко насън слушаш новини по радиото или телевизията, не приказвай празни приказки.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Весталка, Известие, Новина, Съобщение, Уведомление