Вертикал

Движение в съня е знак за рязка, почти внезапна промяна. ако става въпрос за издигане, промяната е за добро, обратно - ако е спускане, възможни са загуби и неуспехи в начинанията.