Век

Ако в съня ти често се сменят различни векове и епохи, значи наведнъж ще се случат много и различни по характер събития.