Важен

В съня са знак за неувереност в собствените сили, комплекси и себеподценяване.