Стока

ако произвеждаш, получаваш, продаваш или купуваш в съня си, наяве ти предстоят благоприятни промени или ще получиш нови вести. повредена или бракувана стока е знак за загуби и ядове.