Санаториум

Ако насън си в санаториум, значи здравословните ти опасения са абсолютно безпочвени и неоправдани.

Друг ако е в санаториум, трябва да се консултираш с лекар.