Пълномощие, пълномощник

ако насън упълномощаваш някого, ще си изпатиш от някой доверен или особено близък човек. Ако тебе те упълномощават, ще ти възложат отговорност, която не е по силите ти да понесеш, няма да оправдаеш гласуваното ти доверие.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Упълномощаване