Публичен дом

в съня е сигнал, че си тръгнал по лош път, обвързал си се с неподходящи хора и това може да ти коства загуби и неприятности.