Пубертет

в съня показва, че страдаш от излишни комплекси, от нерешителност или от потиснато самочувствие.