Провинция

в съня предсказва спокоен живот, но и временно намаляване на доходите, чувство за малоценност и неудовлетвореност от работата.