Пропуск

че имаш, ако сънуваш, лесно ще постигнеш успех, ще осъществиш желанията си и ще имаш помощник. Aко изгубиш пропуска си, ще изгубиш протекцията или закрилата на важен човек. Aко насън ти искат пропуск, а ти нямаш, някой ще те постави на изпитание.