Пропаганда

ако насън пропагандираш нещо, наяве ще трябва да защитаваш собствените си интереси и позиции.