Проклятие, проклинаш

ли насън, ще загубиш доверието и уважението на близките или колегите си. Tебе ако те кълнат, ще се издигнеш благодарение на влиятелен човек.