Проект

ако правиш или изпълняваш насън, ще успееш да реализираш голяма печалба, трайно ще се наложиш в работата си.