Призовка

получиш ли насън, някой ще ти припомни стари грехове и ще иска обяснение или компенсация за тях.