Примирие

сключваш ли насън, наяве се готви за съпротива и отстояване на правата си. Aко ти предлагат примирие, внимавай какви компромиси или отстъпки правиш.