Пример

даваш ли някому, значи му правиш лоша услуга. Aко тебе те сочат за пример, скоро ще чуеш обвинения и клевети.