Прилика

ако търсиш или откриваш насън, ще проумееш важна истина. Aко приличаш на някого, ще повториш чужди грешки, постижения или съдба.