Прикритие

в съня означава, че е по-добре честно и открито да признаеш грешките си и да потърсиш начин да ги поправиш.