Приходи

големи парични или материални ако имаш насън, готви се за нови разходи, харчове, данъци, глоби или такси. Aко нямаш приходи, финансовото ти състояние чувствително ще се подобри.