Презрение

изпитваш ли насън, ще те наградят или отличат. Ако тебе те презират, по-добре се откажи от предлагания ти пост.