Превоз, превозваш

ли хора насън, избягвай да поемаш отговорност и допълнителни ангажименти - може да си изпатиш. Ако превозваш стоки или товари, нечия съдба е в твои ръце.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Транспорт