Пресъхнал

кладенец видиш ли насън, ще загубиш пари или благодетел. Пресъхнала чешма или извор означават изгубено семейно щастие, а пресъхнала река - неосъществени планове или нереализирани желания.