Престой

принудителен при пътуване в съня означава временно забавяне или застой на делата и начинанията ти.