Премия

получаваш ли насън, наяве ще плащаш допълнително данъци, такси или глоби. Ако даваш премия някому, очаквай в действителност скоро да получиш скромна парична помощ.