Прелез

железопътен в съня съобщава за предстоящо изпитание.