Прашка

ако видиш или използваш насън, значи всяко твое провинение или погрешна постъпка може да ти коства големи и трайни загуби.