Позволение

че искаш, сънуваш ли, значи ще ти отнемат нещо изпод носа, ще те изпреварят. Aко даваш позволение, ще си възвърнеш позициите или ще намериш нещо изгубено.