Позор

преживяваш ли насън, може да ти навреди някой близък човек. Aко друг е опозорен, чакай дарове и приятни изненади.