Повишение

ако те повишават в ранг или в службата в съня ти, наяве също ще постигнеш напредък и печалба.