Повиквателна

получиш ли насън, ще потърсиш стар длъжник или ще ти се наложи да поискаш да ти върнат направена услуга.