Потури

ако видиш или носиш насън, ще те изпреварят конкурентите ти.