Пот, потиш

ли се насън, значи ти предстои тежка работа. Друг ако се поти, за болните предсказва скорошно оздравяване, а за здравите - напредък и заслужени успехи.