Пост

"войник на пост в съня е предупреждение за повече бдителност, концентрираност в работата и внимание. Ако насън си на отговорен или ръководен пост, наяве ще ти засвидетелстват уважение или почит; може да те молят за пари или услуга."

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Чин, Щат