Посолство

ако видиш или посещаваш насън, ще срещнеш бюрократични спънки и трудности в работата си.