Портативни

предмети и вещи в съня са предупреждение, че дори малките недостатъци в работата ти може да ти създадат големи проблеми или загуби.