Порок

че имаш, сънуваш ли, ще съумееш да превърнеш недостатъците си в предимства или в доходоносни качества.