Порнография

в съня предупреждава, че моментът не е подходящ за прокарване на дребни лични амбиции и користни интереси.