Понижение

служебно е сън с противоположно значение - притесненията за работното ти място са неоснователни.