Полигон

в съня е знак за опасности, изпитания и проблеми.