Полица

че изплащаш, ако сънуваш, скоро ще се радваш на печалби и придобивки.