Поквара

в съня ти е свързана с напразни съмнения и излишни безпокойства. Пази се от лицемерие и прекомерно пуританство.