Поклонение, поклонник

сънуваш ли, че си на поклонение, ще получиш радостна, благоприятна вест.